מתמחה בניהול, תכנון והפעלה של יכולות סייבר KD-ICT

יצירת אקו-סיסטם הגנתי שלם

עמידה בתנאי סטנדרטיזציה ורגולציה

פתרונות הגנת

    IoT ו llot

כתיבת נספחי הגנת ואבטחת מידע

כתיבת ומימוש תורת הגנה ארגונית

ק.ד תכנון ניהול ואינטגרציה בע"מ 

תחום-טכנולוגיה ותקשורת

www.kd-ict.com -אתר אינטרנט

info@kd-ict.com -כתובת מייל

כתובת- נווה אטי"ב 8, ראשון לציון

טלפון- 073-751-0849

ח.פ- 515806321

מספר ספק משהב"ט- 11019020

  531834322 - DUNS מספר 

© 2019 by KD-ICT